SKAB BEDRE RESULTATER I VIRKSOMHEDEN

Reklame og markedsføring har ofte et udadrettet fokus. Men det kan komme til at lyde hult, hvis ikke virksomheden har værdierne rodfæstet blandt medarbejderne. God kommunikation begynder inde i virksomhedens hjerte. Blandt medarbejdere og ledelse.

Medarbejdere og ledelse skal bære værdierne ud i verden. Derfor arbejder vi også gerne med, når virksomheder laver målsætninger, lægger strategier og ændrer profil.

Gennem workshops og forløb hjælper vi med til at implementere de nødvendige forandringer.

Vores redskaber er coaching og teamudvikling.

Vi tilbyder kursusdage og forløb, der frigør jeres største potentialer.

Teamcoaching er et effektivt redskab til at udvikle bevidsthed og fælles ansvarlighed. Der vil være fokus på at skabe synergi og samarbejde blandt medarbejderne.

Målene for teamcoaching er bl.a.:

- at øge bevidstheden om medarbejdernes ressourcer og samspil
- at øge teamets effektivitet og samarbejde
- at beskrive og skabe bevidsthed om værdier, mission og vision for teamet/virksomheden
- at skabe ejerskab i forhold til fælles mål og strategier
- at skabe respekt om forskelligheder og give plads til den enkelte

Derfor vil der i kursus- og coachingforløb blive arbejdet meget med dialog i gruppen, så medarbejderne trænes i at dele erfaringer og refleksioner. Den enkelte vil blive udfordret på at forstå egen og andres tænkning og adfærd, men også i at blive bevidst om egne værdier.

Kontakt Torben Elsig-Pedersen, mobil 40945740. Han er uddannet eksistentiel coach fra Institut for Dynamisk Lederskab og er ansvarlig for coachingforløb.

Kursusforløb tilpasses den enkelte virksomhed.

Elsigs arbejder bl.a. med: